1) ใช้แหวนเดิมวัดไซส์

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1.ไม้บรรทัด โดยใช้หน่วยวัดฝั่งเซ็นติเมตร

2.แหวนที่ต้องการทราบไซส์

ขั้นตอน

วิธีนี้จะใช้ได้เฉพาะกับลูกค้าที่มีแหวนเดิมออยู่ก่อนแล้ว และต้องการสั่งแหวนตามไซส์นิ้วเดิม วิธีนี้ทำได้ง่าย ค่อนข้างแม่นยำมาก และ ได้ผลดีที่สุด มีเพียง 2 จุดที่ต้องใส่ใจคือ แหวนจะได้ไซส์เดิมซึ่งเราไม่สามารถสวมนิ้วอื่นได้ และ ตัวเรือนแหวนต้องไม่บิดเบี้ยว เพราะจะทำให้การวัดคลาดเคลื่อน

1.วางแหวนลงบนพื้นเรียบ

วิธีวัดไซส์แหวน, ตัวอย่าง1      

2.วางไม้บรรทัดโดยให้ตารางเส้นวัดอยู่กึ่งกลางของตัวแหวน ข้อนี้ลูกค้าส่วนใหญ่มักวางผิดพลาด ให้วางตามรูปที่ 1 เท่านั้น (เส้นจากขีดแรกของไม้บรรทัดจะอยู่ด้านในขอบแหวน)

วิธีวัดไซส์แหวน, ตัวอย่าง2(รูปที่1)

 

หากวางตามรูปที่ 2 จะผิดและทำให้ไซส์ใหญ่กว่าความเป็นจริงเล็กน้อย

วิธีวัดไซส์แหวน, ตัวอย่าง3

(รูปที่2)

3.นำความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางที่ได้มาเทียบตามตาราง ดังนี้

ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลาง

ไซส์(เอเชีย)

ไซส์(US)

14

44

3

14.4

45

3.5

14.8

46

4

15.0

47

15.2

47.5

4.5

15.3

48

15.6

49

5

16.0

50

5.5

16.3

51

16.45

51.5

6

16.50

52

16.9

53

6.5

17.3

54

7

17.5

55

17.7

55.5

7.5

18.2

57

8

18.6

58

8.5

19.0

59

9

19.4

60.5

9.5

19.8

62

10

20.2

63

10.5

20.6

64.5

11

21.0

66

11.5

21.4

67

12

21.8

68.5

12.5

22.2

70

13

22.6

71

13.5

2) ใช้เชือก/กระดาษ/สายรัดตัว วัดไซส์นิ้วใหม่

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1.เชือก,กระดาษตัดเป็นเส้นยาว ที่สามารถนำมาพันรอบนิ้วได้

  1. ดินสอ/ปากกา

ขั้นตอน

วิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีที่นิยมใช้ โดยเราไม่จำเป็นต้องมีแหวนเดิม และ ยังสามารถวัดได้ทุกนิ้วที่ต้องการอีกด้วย โดยความแม่นยำอาจจะน้อยกว่าวิธีแรกอยู่บ้าง แนะนำให้ลูกค้าใช้วัสดุที่เนื้อไม่ยืดหยุ่นจะแม่นยำกว่า หากใช้ด้ายที่เส้นเล็กแล้ว ด้ายจะชอบกินเนื้อทำให้ไซส์ที่ได้เล็กกว่าความเป็นจริง

1.ตัดกระดาษเป็นเส้นยาว

วิธีวัดไซส์แหวน, ตัวอย่าง2.1

1.นำกระดาษมาพันรอบนิ้ว ดึงให้ดึงไว้

วิธีวัดไซส์แหวน, ตัวอย่าง2.2

2.นำปากกาแต้มจุดที่กระดาษพาดทับกัน

3.นำกระดาษมาวางทาบกับไม้บรรทัดเพื่อหาความยาว

วิธีวัดไซส์แหวน, ตัวอย่าง2.4

4.นำความยาวของกระดาษที่ได้มาเทียบตามตารางด้านใต้

 

ความยาวกระดาษ (มม.)

ไซส์(เอเชีย)

ไซส์ US

44

44

3

45

45

3.5

46

46

4

47

47

47.5

47.5

4.5

48

48

49

49

5

50

50

5.5

51

51

51.5

51.5

6

52

52

53

53

6.5

54

54

7

55

55

55.5

55.5

7.5

57

57

8

58

58

8.5

59

59

9

60.5

60.5

9.5

62

62

10

63

63

10.5

64.5

64.5

11

66

66

11.5

67

67

12

68.5

68.5

12.5

70

70

13

71

71

13.5

3)วัดตามร้านทองใกล้บ้าน

ด้วยวิธีที่แม่นยำที่สุด คุณลูกค้าสามารถขอวัดขนาดแหวนได้ฟรี ตามร้านทอง หรือ ร้านจิวเวลรี่ใกล้บ้าน